HƯỚNG DẪN VIÊN

 • CHÂU PHƯỚC HUY

  CHÂU PHƯỚC HUY

  Thị trường : Bờ Đông & Tây Hoa Kỳ

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English

  Đến từ : TP. Hồ Chí Minh

  Nơi sinh sống hiện tại : United States

  Các quốc gia đã chinh phục : 14

  Số điện thoại : 0946 113 079 ( Zalo )

 • PHAN THANH HUY

  PHAN THANH HUY

  Thị trường : Nội địa và Quốc tế

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English

  Đến từ : Quảng Ngãi

  Nơi sinh sống hiện tại : TP. Hồ Chí Minh

  Các quốc gia đã chinh phục : 11

  Số điện thoại : 0943 113 079

 • HỒ MINH HIẾU

  HỒ MINH HIẾU

  Thị trường : Nội địa và Quốc tế

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English

  Đến từ : Thanh Hóa

  Nơi sinh sống hiện tại : TP. Biên Hòa

  Các quốc gia đã chinh phục : 5

  Số điện thoại : 0968 731 523

 • VÕ TRUNG VIỆT

  VÕ TRUNG VIỆT

  Thị trường : Nội địa và Quốc tế

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English

  Đến từ : Lâm Đồng

  Nơi sinh sống hiện tại : TP . Hồ Chí Minh

  Các quốc gia đã chinh phục : 8

  Số điện thoại : 0942 113 079

 • LÊ HÃI ÂU

  LÊ HÃI ÂU

  Thị trường : Nội địa và Quốc tế

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English

  Đến từ : Sóc Trăng

  Nơi sinh sống hiện tại : TP. Hồ Chí Minh

  Các quốc gia đã chinh phục : 7

  Số điện thoại : 0965 388 255

 • PHAN ĐỨC ANH

  PHAN ĐỨC ANH

  Thị trường : Đảo Ngọc Phú Quốc

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt

  Đến từ : An Giang

  Nơi sinh sống hiện tại : TP. Phú Quốc

  Các quốc gia đã chinh phục : 4

  Số điện thoại : 0941 113 079

 • TRẦN DIỄM THÚY

  TRẦN DIỄM THÚY

  Thị trường : Nội địa & Bán tour & Visa

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt

  Đến từ : Quảng Nam

  Nơi sinh sống hiện tại : TP. Hồ Chí Minh

  Các quốc gia đã chinh phục : 5

  Số điện thoại : 0942 114 079

 • PHAN QUỐC TIẾN

  PHAN QUỐC TIẾN

  Thị trường : Thái Lan

  Ngôn ngữ : Tiếng Việt & English & Thái Lan

  Đến từ : Đắk Lắk

  Nơi sinh sống hiện tại : Thái Lan

  Các quốc gia đã chinh phục : 5

  Số điện thoại : 0918 280 505

Copyright © 2018 Châu Phước Huy . Design by Chau Phuoc Huy